Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 20 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy prawie 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Lwów - Łańcut (4-dniowa)
Program wycieczki:
 
- > Lwów
 • Rynek Starego Miasta (zabytkowe kamienice,  Muzeum Historyczne)
 • Katedra Łacińska
 • Katedra Ormiańska
 • Katedra Grekokatolicka
 • Kościół Dominikanów
 • Kaplica Boimów
 • Cerkiew Uspieńska
 • Prospekt Swobody (Teatr Wielki Opery i Baletu, pomnik Tarasa Szewczenki, Grand Hotel )
 • Pomnik Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet
 • Cmentarz Łyczakowski
 • Cmentarz Orląt
 • Kopiec Unii Lubelskiej - zwany Wysokim Zamkiem – panorama miasta 
 
- > Łańcut
 • Zamek
 • stajnie i wozownia
 • Oranżeria 
 • Storczykarnia
 
Cena:
(przy 44 uczniach płatnych)
z Wałbrzycha 590 zł
z Legnicy 590 zł
z Wrocławia 580 zł
 
W cenie:
 • przejazd autokarem,
 • opłaty parkingowe,
 • pilot i przewodnicy,
 • 1 nocleg we Lwowie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
 • 2 noclegi w Przemyślu w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
 • wyżywienie: 3 śniadania, 4 obiadokolacje (obiady)
 • bilety wstępów,
 • ubezpieczenie NNW i KL
 • VAT
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Zamek w Łańcucie - to jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich w Polsce - został wzniesiony w latach 1629-41 dla Stanisława Lubomirskiego. Lubomirscy, a potem Potoccy gromadzili tu cenne dzieła sztuki. Obecny wygląd w stylu neobaroku francuskiego zamek zawdzięcza przebudowie w latach 1889-1912. Do głównego budynku przylegają nowsze przybudówki: biblioteka, oficyna i oranżeria, w której jest ogród zimowy z wieloma gatunkami ciepłolubnych roślin. Zamek otacza rozległy park krajobrazowy (ok. 31 ha) z wieloma okazami starych drzew oraz egzotycznych drzew i krzewów. W dawnej stajni i powozowni mieści się Muzeum Powozów z unikatową w skali europejskiej kolekcją pojazów i zaprzęgów konnych od końca XVIII w. do początku XX w.
 
Lwów - największe miasto zachodniej Ukrainy (około 830 tysięcy mieszkańców), stolica obwodu lwowskiego, jedno z głównych miast Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, w okresie rozbiorów ośrodek kultury polskiej i stolica Galicji. Jest jednym z najbogatszych miast europejskich pod względem architektonicznym i kulturowym. Założony w 1. poł. XIII w. przez Daniela Halickiego (1201-1264), nazwany Lwowem na cześć jego syna Lwa. Pierwotnie gród warowny. Z uwagi na położenie na szlakach handlowych stał się ważnym ośrodkiem politycznym i gospodarczym. W 1349 w wyniku zbrojnej wyprawy Kazimierza Wielkiego przeciwko Rusi Halicko-Wołyńskiej Lwów wraz z Haliczem, Chełmem, Brześciem i Włodzimierzem włączony został do Polski. W 1356 otrzymał prawo magdeburskie i nieco później przywilej korzystania z dwutygodniowego prawa składu, co dało miastu zdecydowanie uprzywilejowaną pozycję w handlu czarnomorskim. Miasto szybko rozwijało się i pod koniec XVI w. stało się jednym z najbogatszych w Rzeczpospolitej. We Lwowie obok Polaków, Rusinów i Żydów mieszkało wielu Ormian, z reguły niemal całkowicie spolonizowanych, zajmujących się głównie handlem. W 1661 powstała Akademia Lwowska. Po I rozbiorze Polski (1772) ośrodek administracyjny austriackiego Królestwa Galicji, i Lodomerii. Pomimo wprowadzenia według austriackiego prawodawstwa, języka niemieckiego jako urzędowego i obsadzania ważniejszych stanowisk przez Austriaków i Czechów, Lwów pozostał ośrodkiem polskości. Po III rozbiorze Polski, w latach 1795-1799, działał tu m.in. teatr Bogusławskiego, od 1815 stały teatr polski, od 1817 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, prowadziło żywą działalność prężne środowisko literackie, wychodziła polska prasa. Podobną, względną swobodą działalności o charakterze narodowym cieszyła się ludność miasta pochodzenia ukraińskiego. W 1867 r. rząd austriacki przyznał Galicji autonomię, co pozwoliło na wprowadzenie języka polskiego jako urzędowego oraz na nieskrępowany rozwój polskich instytucji i organizacji kulturalnych. 
Podczas I wojny światowej, we wrześniu 1914, wojska carskie zajęły miasto, w czerwcu 1915 Lwów został odbity przez Austriaków. Po upadku monarchii austro-węgierskiej rozpętały się zaciekłe walki Polaków z Ukraińcami o przejęcie władzy w mieście. Po trzech tygodniach walk 22 listopada 1918 r. wojska ukraińskie wycofały się ze Lwowa i miasto przeszło w polskie ręce. W okresie międzywojennym siedziba władz wojewódzkich, ważny ośrodek gospodarczy i naukowo-kulturalny. Po II wojnie światowej znalazł się w granicach ZSRR. Od sierpnia 1991 w granicach Ukrainy. Rozwinięty przemysł samochodowy, maszynowy, elektrotechniczny, chemiczny, spożywczy, włókienniczy, odzieżowy. Ważny węzeł kolejowy i drogowy. Port lotniczy. 
 
Katedra ormiańska - jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytkowych kościołów Lwowa, zbudowany w XIV w. na wzór katedry ormiańskiej w Ani na Kaukazie. Po ówczesnej budowie pozostało do dziś znacznie przebudowane prezbiterium z charakterystyczną absydą i kopułą. W końcu XIX w. rozpoczęto restaurację katedry, dobudowano drugą część nawy z nowym głównym wejściem. Prezbiterium i nawę główną ozdobiono mozaikami Józefa Mehoffera, zaś ściany - znakomitymi freskami o motywach ormiańskich Jana Henryka Rosena. 
 
Katedra Łacińska - jeden z najstarszych kościołów Lwowa, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Trójnawowy gmach w stylu gotyckim o długości 67m i szerokości 23 m zbudowany został na przełomie XIV i XV w. Dookoła katedry biegnie szereg kaplic, z których najbogatszą pod względem artystycznym jest XVI-wieczna Kaplica Kampianów. Jest to najcenniejszy zabytek późnego renesansu we Lwowie. 
 
Katedra Grekokatolicka św. Jura - późnobarokowa budowla z połowy XVIII w. Monumentalna główna fasada zdobiona jest rzeźbami papieży: św. Leona i św. Atanazego. We wnętrzu zobaczyć można ołtarz główny w stylu rokokowym. 
 
Cerkiew Uspieńska - kompleks złożony z trzech budowli: świątyni, dzwonnicy i XVII-wiecznej kaplicy Trzech Świętych, która jest uważana za perłę lwowskiej architektury, łączącą w sobie elementy architektury europejskiego renesansu i bizantyjskiego wschodu. 
 
Kościół Dominikanów - świątynia powstała w 1409 r., przebudowana w 1747 r. Można to podziwiać barokowy wystrój wnętrza, m.in. ołtarz główny z olbrzymimi drewnianymi postaciami czterech apostołów i piękne witraże. 
 
Rynek - serce miasta powstałe w średniowieczu. Kształtem zbliżony jest do kwadratu, z którego rogów biegną pod kątem prostym po dwie uliczki, a wokół wznoszą się cztery linie pięknych kamienic. 
 
Kopiec Uni Lubelskiej - kopiec na wzgórzu zwanym Wysokim Zamkiem, usypany 11 sierpnia 1869 r. z okazji trzechsetnej rocznicy Unii Lubelskiej Ze szczytu (413 m n.p.m) roztacza się wspaniały widok na miasto i okolicę. 
 
Lwowski Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej, otwarty w 1900 r. jest dziełem sztuki architektonicznej, obfituje również w piękne w dekoracje malarskie i rzeźbiarskie nawiązujące do sztuki teatralnej. Jednym z najważniejszych zabytków teatru jest kurtyna Henryka Siemiradzkiego. 
 
Uniwersytet Lwowski - jedna z najstarszych uczelni wyższych Europy Środkowej. Gmach, łączący w sobie elementy neorenesansu, neobaroku i klasycyzmu, utrzymany jest w stylu wiedeńskim. Można tu zobaczyć m.in. salę posiedzeń dawnego Sejmu Galicyjskiego, który miał tu swoją siedzibę do 1918 r. 
 
Politechnika Lwowska - najstarsza polska uczelnia techniczna otwarta w 1844 r. Monumentalny gmach to przykład wpływu architektury wiedeńskiej na urbanizację Lwowa. 
 
Cmentarz Łyczakowski - główny cmentarz miasta i jedna z najważniejszych nekropoli w dziejach kultury polskiej. Spoczywają tu m.in. A. Grottger, M Konopnicka i G. Zapolska. Położony na wzgórzach, jest jednocześnie parkiem krajobrazowym i ekspozycją znakomitej rzeźby. Miejscem szczególnym jest kwatera Orląt Lwowskich - cmentarz Obrońców Lwowa. 
 
Lwowskie Muzeum Historyczne jest jednym z najbogatszych na Ukrainie, liczy w swych zbiorach ponad 310 tysięcy eksponatów. Ekspozycja dotyczy prehistorii, historii starożytnej i wieków średnich, a także czasów współczesnych. 
 
Pomnik Mickiewicza - znajduje się w samym centrum placu Mickiewicza, odsłonięty 30 października 1904 r. Uznawany za jeden z najpiękniejszych pomników Mickiewicza na świecie. Dzieło rzeźbiarza Antoniego Popiela. Ma kształt wysokiej kolumny. Wysokość pomnika wraz z cokołem wynosi 21 m. Tutaj zjawiają się wszystkie wycieczki z Polski. To także sentymentalne miejsce spotkań Polaków mieszkających we Lwowie. 
Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-159-78-25
Regon 891059687

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 604-303-440
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

Zaświadczenie
nr 170/8/01/2004
o wpisie do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer rejestrowy w Centralnym
Rejestrze Zezwoleń Ministerstwa
Sportu i Turystyki  03256

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl