Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 20 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy prawie 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Dolina Pałaców i Ogrodów

Program wycieczki:

- > Kowary
  • Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska – modele obiektów w skali 1:25, prezentujące bogactwo architektury Dolnego Śląska
- > Mysłakowice
  • dawna letnia rezydencja królów pruskich, 
- > Bukowiec 
  • pałac, którego początki sięgają, średniowiecza, park krajobrazowy, 
- > Karpniki 
  • spacer wokół pałacu W. Hochenzollerna
- > Łomnica
  • pałac, park, film dot. historii pałacu, zabudowania folwarczne z możliwością zakupu wyrobów regionalnych. 
- > Wojanów 
  • zespół pałacowo – parkowy, dobra należały do 1908 r. do pruskiego domu panującego
Cena:
z Międzyrzecza 90 zł
z innych miejscowości - cena zbliżona
 
Świadczenia: autokar LUX, opłaty parkingowe, przewodnik, ubezpieczenie NNW, VAT. 
 
Dodatkowo bilety wstępów – ok. 40 zł
 
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
 
Dolina Pałaców i Ogrodów - obejmuje swym zasięgiem prawie cały obszar Kotliny Jeleniogórskiej. W Kotlinie jest 36 dworów i willi oraz 5 pozostałości zamków o gotyckim rodowodzie, takich jak Bolczów, Chojnik i Rybnica. Szczególne miejsce wśród zespołów pałacowo - parkowych Kotliny zajmują powiązane ze sobą rezydencje w Bukowcu, Mysłakowicach, Łomnicy, Wojanowie i KLarpnikach.
 
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach  powstał na terenie bezpośrednio przylegającym do dawnej fabryki dywanów. Znajduje się tu ponad 40 obiektów, które reprezentują bogactwo architektury Dolnego Śląska odwzorowane w skali 1:25. Modele pałaców, klasztorów, kościołów i starówek miast dolnośląskich zostały wyeksponowane w naturalnym otoczeniu, wśród kwiatów i zieleni.
 
Mysłakowice - pałac wzniesiony na planie zbliżonym do podkowy pod koniec XVIII w. w stylu barokowym, a następnie przebudowany w stylu neoklasycznym i dobudowano pawilon wejściowy z tarasem oraz parterową salą balową. W 1831 r. majątek kupił król pruski Fryderyk Wilhelm III. Pozostawał on w rękach Hohenzollernów do 1909 r., po czym stał się własnością prywatną. Obenie znajduje sie w nim Zespół Szkół.
 
Bukowiec - dwukondygnacyjna budowla z wysokim parterem i mansardowym dachem zbudowana na planie czteroboku. Obok znajdują się zabudowania folwarczne oraz wyjątkowo rozległy park krajobrazowy. Początki majątku sięgają średniowiecza. W 1785 r. majątek przejął hr. Friedrich W. von Reden, pruski minister górnictwa i inicjator uprzemysłowienia Górnego Śląska. Romantyczny park krajobrazowy, który stał się wzorem do naśladowania,  współcześni zaliczali do najpiękniejszych w Prusach.
 
Karpniki - neogotycki pałac otoczony fosą. Trzykondygnacyjna budowla założona na nieregularnym czworoboku posiada wewnętrzny dziedziniec, nad którym góruje wysoka wieża. Już w średniowieczu w tym miejscu wznosił się warowny zamek zniszczony w latach 1426 - 1427 przez husytów. Szybko go odbudowano i pozostawał we władaniu Schaffgotschów. W 1822 nabył go książę Wilhelm Pruski, brat króla Fryderyka Wilhelma III, i urządził w nim swą letnią rezydencję o romantyczno - obronnym charakterze i neogotyckim wystroju. Obecnie jest prywatną własnością i trwają w nim prace remontowe.
 
Karpniki - Pałac Dębowy w Karpnikach zbudowany został w 1875 r. dla marszałka dworu księstwa Hesji, Ulricha von Saint Paula. Odznacza się uklektyczną i neogotycką formą z wczesnorenesansowymi elementami. Wnętrze wzbudza podziw z uwagi na wysoką staranność i jakość jego wykonania.. Zachowały się oryginalne witraże, kominki i kasetonowe stropy. 
 
Łomnica - w skład zespołu wchodzi pałac główny oraz tzw. Dom Wdów (obecnie hotel i restauracja). W pobliżu pałacu zachowały się zabudowania folwarczne, a na skarpie nad Bobrem rozciąga się kilkuhektarowy park krajobrazowy. Wczesnobarokowy dwór powstał prawdopodobnie w II połowie XVII w., rozbudowany w XVIII - XIX wieku. W latach 1835 - 1945 Łomnica była własnością rodziny von Küster.  W 1992 r. odkupiony od państwa przez potomków ostatnich przedwojennych właścicieli został przez nich odbudowany i pełni obecnie funkcje turystyczno - kultyralne.
 
Wojanów - zespół pałacowo - parkowy leży nad Bobrem niedaleko pałacu w Łomnicy. Majątek wzmiankowany jest w końcu XIII w. kiedy należał do rodziny von Zedlitz. W 1607 r. wybudowano tu renesansowy dwór, który po pożarze odbudowano z cechami barokowymi. W 1839 r. właścicielką została księżniczka Luiza, córka króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III i żona księcia Fryderyka Niderlandzkiego.. Dobra należały do pruskiego domu panującego do 1908 r., a potem przechodziły kolejno w różne ręce. Obecnie właścicielem jest prywatna spółka, która urządziła tu luksusowy hotel. Pałac otoczony jest rozległym parkiem krajobrazowym.
Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-159-78-25
Regon 891059687

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 604-303-440
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

Zaświadczenie
nr 170/8/01/2004
o wpisie do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer rejestrowy w Centralnym
Rejestrze Zezwoleń Ministerstwa
Sportu i Turystyki  03256

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl