Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 20 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy prawie 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Praga (2-dniowa)
Program wycieczki:
 
- > Hradczany
- > Katedra św. Wita
- > Zamek Królewski
- > Złota Uliczka 
- > Mała Strana (Rynek Małostranski, kościół św. Mikołaja)
- > Most Karola
- > Rynek Staromiejski (ratusz, zegar „Orloj”, ponmik Husa, kościół Panny Marii pod Tynem, Pałac Golz-                Tyńskich, Dom pod Kamiennym Dzwonem)
- > Plac Wacława
- > Uniwersytet
- > Teatr Tylovy
- > kościół Panny Marii Śnieżnej
- > Ogrody Franciszkańskie
- > Josefov – żydowskie miasto
- > spektakl Křižikovej Fontanny
- > nocny spacer po Pradze
- > przejazd metrem
 
Cena:
z Wałbrzycha 300 zł
z Legnicy 305 zł
z Wrocławia 310 zł
 
Dodatkowo bilety wstępów – około 700 Kč
 
 
W cenie:
 • przejazd autokarem,
 • opłaty parkingowe,
 • przewodnik,
 • nocleg
 • wyżywienie: obiadokolacja, śniadanie
 • ubezpieczenie NNW i KL
 • VAT
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Praga – stolica Republiki Czeskiej, leżąca nad Wełtawą, licząca ponad 1,2 mln. mieszkańców. Jej początki sięgają IX w. i związane są z rodem Przemyślidów. W średniowieczu Praga przeżyła złote lata swego rozkwitu, zwłaszcza za panowania Karola IV. Pod rządami tego króla stała się jednym z najważniejszych miast XIV-wiecznej Europy. Powstał wówczas pierwszy w środkowej Europie uniwersytet (1348r). Karol IV był fundatorem wielu budowli i założycielem licznych instytucji, które przetrwały do dziś: Uniwersytetu Karola, katedry św. Wita, mostu Karola oraz wielu klasztorów i kościołów. Drugi okres rozkwitu to czas panowania Rudolfa II Habsburga (1576-1612), miłośnika sztuki i nauk, dzięki któremu Praga poznała idee renesansu. Po jego śmierci miasto było widownią protestanckich rozruchów, które stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny trzydziestoletniej. W jej następstwie Praga zaczęła chylić się ku upadkowi, aby odrodzić się raz jeszcze w wieku XVII. Z tego okresu pochodzi wiele wspaniałych barokowych kościołów i pałaców. Choć wiek XIX był czasem odrodzenia narodowego Czechów, miasto pozostawało w obcych rękach. W 1918r. stało się stolicą niepodległej republiki i ponownie znalazło się w centrum wydarzeń politycznych.
 
 
  
 
 
Zamek Praski – stoi na historycznych śladach dawnej siedziby Przemyślidów, którzy postawili tu gród książęcy pod koniec IX wieku. Dziś siedziba Prezydenta Republiki. Do najciekawszych zabytków należą:
 
 
 
 
 
Katedra św. Wita – w miejscu gdzie stoi, we wczesnym średniowieczu była romańska rotunda pobudowana w 926r. Pochowany tu został książę Wacław - patron Czech i święty od II poł. X w. Kamień węgielny pod gotycką katedrę położono w 1344r., ale jej budowę ukończono dopiero w 1929r. Wśród wielu miejsc w katedrze do najważniejszych należą:
 • kaplica św. Wacława z prochami świętego, pobudowana na miejscu romańskiej rotundy. Tu koronowano wielu królów czeskich i tu w specjalnej komorze znajdują się czeskie klejnoty koronacyjne - wśród nich złota korona św. Wacława.
 • nagrobek św. Jana Nepomucena wykonany ze srebra w 1736r., znajdujący się na grobie świętego.
 • mauzoleum królewskie przed głównym ołtarzem. Spoczywają tu prochy pierwszych Habsburgów na tronie czeskim - Ferdynanda I z żoną i ich syna Maksymiliana II.
 • krypta królewska – spoczywają tu szczątki królów czeskich, w tym m.in. Rudolfa II, Karola IV i Jerzego z Podiebradu.
 
 
  

 

 

Bazylika św. Jerzego – wzniesiona przed 920 r.m, jest najstarszą zachowaną budowlą romańską na Zamku. Tu pochowana jest pierwsza czeska święta i męczennica św. Ludmiła (+921) - prababka Bolesława Chrobrego i babka św. Wacława. 

 

 

 
Pałac Królewski – pełnił funkcję rezydencji książąt i królów czeskich od XI do XVI wieku. Tutaj w ogromnej pustej Sali Władysławowskiej dokonywano elekcji królów czeskich, tutaj zaprzysiężano w 1918r. pierwszego prezydenta Masaryka i wszystkie późniejsze głowy państwa – włącznie z prezydentem Havlem. 
 
 
 
 
 
Złota Uliczka – jest pozostałością dzikiej zabudowy zamku, zawdzięcza swoją nazwę mieszkającym tu w XVI w. złotnikom – należy do najbardziej malowniczych w Pradze. W pięknych starych domkach znajdują się obecnie sklepy z pamiątkami.
 
 
 
 
 
Najciekawsze zabytki znajdujące się poza Zamkiem:
 
Most Karola – najstarszy spośród 18 istniejących w Pradze. Najbardziej znany zabytek Pragi, dziś pełen straganów, łączy Stare Miasto z Małą Straną. Budowę mostu o długości 516m i szerokości 10m. rozpoczęto w 1357r. w miejscu kamiennego mostu z 1165r. Słynie ze wspaniałych barokowych rzeźb, zdobiących konstrukcję na całej długości. Obecnie w obawie przed zniszczeniem, wiele rzeźb zastąpiono kopiami - oryginały znajdują się w Lapidarium. Most z obu stron zamykają piękne wieże mostowe z 1380 i 1464r.
 
 
 
 
 
 
Kościół św. Mikołaja na Małej Stranie – budowany na zlecenie jezuitów w latach 1704-56 jest najwspanialszym barokowym budynkiem w stolicy. Fresk w nawie głównej zalicza się do największych malowideł w Europie - ma ponad 1500 m2 i przedstawia żywot św. Mikołaja. 
 
 
 
 

Rynek Staromiejski – najbardziej reprezentacyjny plac w Pradze, a także symboliczne centrum miasta. Już od XI w. było to główne targowisko miejskie, do którego wiodły wszystkie drogi w Czechach i na którym zbierali się kupcy z całej Europy. Na Rynku podziwiamy: 

 • Ratusz Starego Miasta – wzniesiony w 1338r. W miarę jak rosło znaczenie ratusza przyłączano do niego kolejne budynki. Toteż składa się on teraz z rzędu kolorowych gotyckich i renesansowych kamienic. Z wieży o wysokości 69,5m. rozciąga się wspaniały widok na miasto. Dziś Ratusz słynie z XV-wiecznego zegara astronomicznego zwanego Orlojem. 
 • pomnik Jana Husa z 1915r. 
 • kościół Panny Marii przed Tynem z 1365r. z dwoma malowniczymi 80-metrowymi gotyckimi wieżami. Kościół ten był gniazdem husycyzmu aż do zwycięstwa katolików pod Białą Górą w 1620r. 
 • pałac Golz – Kińskich – najpiękniejsza rokokowa budowla w Pradze. Pochodzi z lat 1755-65 – obecnie mieści się tu Galeria Narodowa. 
 • Dom pod Kamiennym Dzwonem – jedyny gotycki dom w Pradze z XIV w., który zachował swój pierwotny wygląd. 
 
 
    
 
 
Plac Wacława (Václavské náměsti) – pierwotna nazwa (do 1848r.) - Koński Targ. Długość placu - 750m., szerokość zaledwie 60m. Plac był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w najnowszej historii Czech. Tu rozpoczęła się rewolucja w 1848r., tu również rozegrała się Praska Wiosna w 1968r., tu ostatecznie rozegrały się decydujące momenty politycznych losów kraju w 1989r. Głównymi akcentami placu są konny pomnik św. Wacława z 1912r. oraz Muzeum Narodowe. 
 
 
 

 

Josefov – w średniowieczu na Starym Mieście istniały obok siebie dwie odrębne żydowskie grupy etniczno-kulturowe, które z czasem połączyły się i zostały zamknięte w granicach getta - z czasem nazwanym Josefovem. Pod koniec XIX w. władze miejskie podjęły decyzję wyburzenia ruder getta, co było początkiem końca społeczności żydowskiej na Josefovie. Mimo tego znaleźć tu można kilka pięknych i wzruszających śladów po żyjącej w tum miejscu społeczności. Zachował się ratusz, sześć synagog i średniowieczny cmentarz. W czasach hitleryzmu zostały one nietknięte, ponieważ Hitler kazał zachować getto w Josefovie aby utworzyć tam „Egzotyczne Muzeum Wymarłej Rasy”. W tym celu gromadzono tu przedmioty związane z życiem i kulturą żydowską, które przywożono z całej wschodniej Europy. Judaica praskie należą dziś do najbogatszych zbiorów w Europie. Najcenniejszymi zabytkami Josefova są: Synagoga Staronowa - najstarsza (z drugiej poł. XIII w.) czynna synagoga w Europie, żydowski Ratusz z XVI w. z wieżą i zegarem z hebrajskimi znakami na tarczy, Synagoga Pinkova (XVI w.) będąca obecnie pomnikiem ofiar holokaustu oraz stary cmentarz żydowski założony w XV w. (ostatni pochówek odbył się w 1787 r.).

 

Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-159-78-25
Regon 891059687

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 604-303-440
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

Zaświadczenie
nr 170/8/01/2004
o wpisie do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer rejestrowy w Centralnym
Rejestrze Zezwoleń Ministerstwa
Sportu i Turystyki  03256

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl