Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 25 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy ponad 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Kalisz - Gołuchów (ognisko z kiełbaskami)
Program wycieczki:
 
- > Kalisz
 • bazylika św. Józefa
 • katedra z kopią obrazu Rubensa
 • rynek z ratuszem
 • most kamienny
 • rogatka miejska 
 
- > Gołuchów
 • zamek
 • Muzeum Leśnictwa
 • stanowisko żubrów
 • ognisko z kiełbaskami + dodatki 
 
Cena:
 
z Wałbrzycha 105 zł
z Legnicy   95 zł
z Wrocławia   90 zł
W cenie:
 • przejazd autokarem,
 • opłaty parkingowe,
 • pilot,
 • przewodnicy,
 • rezerwacje biletów,
 • ognisko z kiełbaskami + dodatki
 • ubezpieczenie NNW,
 • VAT
 
Dodatkowo bilety wstępów do zamku i Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie - ok. 35 zł
 
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Kalisz - osadnictwo na terenie dzisiejszego Kalisza istniało już kilka tysięcy lat temu. W okresie rzymskim był tu duży zespół osad nad Prosną. Dzięki Klaudiuszowi Ptolemeuszowi, który w II w.n.e. wymienił w swoim dziele nazwę Calisia, Kalisz ma najstarszy w Polsce rodowód pisany. Atrakcją turystyczną Kalisza jest gęsto zabudowane stare miasto oraz wiele mostów i mostków gdyż Prosna i jej odnogi tworzą tu szereg wysepek. Najcenniejszymi zabytkami sakralnymi Kalisza są: bazylika św. Józefa - późnobarokowa budowla o bogatym wnętrzu z elementami gotyckimi oraz Katedra. Rodowód Katedry sięga XIII w. - obecnie o nieco przemieszanej stylistyce architektonicznej. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Rubensa „Zdjęcie z Krzyża”, której jedyny w Polsce oryginał obrazów Rubensa spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1973r. Godnym uwagi jest również most kamienny - prezent od cara Aleksandra I z lat 1815-1825 oraz rogatka miejska - dawny posterunek przy wjeździe do miasta, gdzie ściągano opłaty od wjeżdżających do Kalisza. Niedaleko Kalisza jest niewielka wieś Russów, gdzie w niewielkim dworku urodziła się i mieszkała Maria Dąbrowska, autorka „Nocy i dni”.
 
Gołuchów – znajduje się w nim jeden z najwspanialszych zamków Wielkopolski. Został wzniesiony jako renesansowa budowla obronna ok. 1560r. dla Rafała Leszczyńskiego - dworzanina króla Zygmunta Starego. W posiadaniu Leszczyńskich gołuchowskie włości były do 1695r. Od tego czasu aż do przejęcia go przez Działyńskich stopniowo niszczał. W 1875r. właścicielką została Izabela Czartoryska Działoszyńska, która przebudowie rezydencji poświęciła całe życie. Przebudowała zamek w stylu renesansu francuskiego, urządzając w nim prywatne muzeum zbieranych przez nią i jej rodzinę dzieł sztuki m.in. zgromadziła największą w Polsce kolekcję waz greckich. Od 1962r. zamek jest siedzibą oddziału poznańskiego Muzeum Narodowego. Dookoła zamku rozciąga się największy w Wielkopolsce park krajobrazowy (162 ha). Rośnie w nim ponad tysiąc gatunków drzew i krzewów sprowadzonych z różnych części świata. W parku jest jedyny w Wielkopolsce wybieg dla żubrów, danieli i koników polskich. W otoczeniu zamku znajdują się również inne budowle, z których kilka zajmuje Muzeum Leśnictwa - jedyne w Polsce i jedne z nielicznych w Europie poświęcone tematyce leśnej. Główną ekspozycje umieszczono w tzw. Oficynie - uroczym pałacyku będącym niegdyś siedzibą Czartoryskich. W dawnej stajni tzw. Dybulu można obejrzeć ekspozycję poświęconą technice leśnej, a w dawnej powozowni wystawę dot. przyrodniczych podstaw leśnictwa.
Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-103-34-42
Regon 890593539

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

wpis nr 874/8/2021
do Rejestru Organizatorów Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer ewidencyjny 28867  w Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki Ministerstwa
Rozwoju

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl