Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 25 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy ponad 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Kutna Hora - Praga (2-dniowa)
Program wycieczki:
 
- > Kutna Hora
 • Dwór Włoski
 • kościół św. Jakuba
 • katedra św. Barbary
 • spacer po kopalni srebra
 • Muzeum Górnictwa Srebra
 • kaplica czaszek w Sedlcu 
- > Praga
 • Hradczany
 • Katedra św. Wita
 • Złota Uliczka,
 • Zamek Królewski,
 • Bazylika św. Je
 • Mała Strana (Rynek Małostranski, kościół św. Mikołaja)
 • Most Karola
 • Rynek Staromiejski ( Ratusz, zegar „Orloj”, ponmik Husa, kościół Panny Marii pod Tynem, pałac Golz-Tyńskich, Dom pod Kamiennym Dzwonem)
 • Plac Wacława
 • Uniwersytet
 • Teatr Tylovy
 • kościół Panny Marii Śnieżnej
 • spektakl Křižikovej Fontanny
 • nocny spacer po Pradze
 • przejazd metrem 
Cena:
(przy 44 uczniach płatnych)
z Wałbrzycha 280 zł
z Legnicy 290 zł
z Wrocławia 300 zł
Dodatkowo ceny biletów ok. 450 Kć - młodzież, 
 
W cenie:
 • przejazd autokarem,
 • opłaty parkingowe,
 • przewodnik,
 • nocleg
 • wyżywienie: obiadokolacja, śniadanie
 • ubezpieczenie NNW i KL
 • VAT
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Kutna Hora – w 1996 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, jest najciekawszym i najcenniejszym miastem w okolicach Pragi. Dzisiejsza stosunkowo niewielka miejscowość to zaledwie cień średniowiecznego miasta, przed 200 lat drugiego co do wielkości w Czechach, a w XIV wieku liczącego tylu mieszkańców, ile ówczesny Londyn. Na drogę dobrobytu weszła pod koniec XIII w. wraz z odkryciem w okolicy pokładów srebra. Znaczną część dochodu przeznaczono na wybudowanie reprezentacyjnych budowli gotyckich. Z końcem XVI w. kiedy zasoby rud srebra zostały wyczerpane, skończył się dla miasta czas dobrobytu. O potędze średniowiecznego miasta mówią jego zabytki: Dwór Włoski – pierwotnie przeznaczony na pałac króla Wacława II, w którym florenccy mennicy bili praskie grosze, najstarszy w mieście kościół św. Jakuba oraz katedra św. Barbary uznawana za najpiękniejszą i najbardziej poruszającą budowlę sakralną w środkowej Europie. Godnym uwagi są zabytki w Siedlcu (obecnie przedmieście Kutnej Hory) z klasztorem Cystersów (obecnie największe zakłady tytoniowe w Europie należące do Phillipa Morrisa), a przede wszystkim słynna gotycka kaplica czaszek. 
 
Praga – stolica Republiki Czeskiej, leżąca nad Wełtawą, licząca ponad 1,2 mln. mieszkańców. Jej początki sięgają IX w. i związane są z rodem Przemyślidów. W średniowieczu Praga przeżyła złote lata swego rozkwitu, zwłaszcza za panowania Karola IV. Pod rządami tego króla stała się jednym z najważniejszych miast XIV-wiecznej Europy. Powstał wówczas pierwszy w środkowej Europie uniwersytet (1348r). Karol IV był fundatorem wielu budowli i założycielem licznych instytucji, które przetrwały do dziś: Uniwersytetu Karola, katedry św. Wita, mostu Karola oraz wielu klasztorów i kościołów. Drugi okres rozkwitu to czas panowania Rudolfa II Habsburga (1576-1612), miłośnika sztuki i nauk, dzięki któremu Praga poznała idee renesansu. Po jego śmierci miasto było widownią protestanckich rozruchów, które stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny trzydziestoletniej. W jej następstwie Praga zaczęła chylić się ku upadkowi, aby odrodzić się raz jeszcze w wieku XVII. Z tego okresu pochodzi wiele wspaniałych barokowych kościołów i pałaców. Choć wiek XIX był czasem odrodzenia narodowego Czechów, miasto pozostawało w obcych rękach. W 1918r. stało się stolicą niepodległej republiki i ponownie znalazło się w centrum wydarzeń politycznych. 
 
Zamek Praski – stoi na historycznych śladach dawnej siedziby Przemyślidów, którzy postawili tu gród książęcy pod koniec IX wieku. Dziś siedziba Prezydenta Republiki. Do najciekawszych zabytków należą: 
 
 • Katedra św. Wita – w miejscu gdzie stoi, we wczesnym średniowieczu była romańska rotunda pobudowana w 926r. Pochowany tu został książę Wacław – patron Czech i święty od II poł. X w. Kamień węgielny pod gotycką katedrę położono w 1344r., ale jej budowę ukończono dopiero w 1929r. Wśród wielu miejsc w katedrze do najważniejszych należy: 
 • kaplica św. Wacława z prochami świętego, pobudowana na miejscu romańskiej rotundy. Tu koronowano wielu królów czeskich i tu w specjalnej komorze znajdują się czeskie klejnoty koronacyjne – wśród nich złota korona św. Wacława. 
 • nagrobek św. Jana Nepomucena wykonany ze srebra w 1736r., znajdujący się na grobie świętego. 
 • mauzoleum królewskie przed głównym ołtarzem. Spoczywają tu prochy pierwszych Habsburgów na tronie czeskim – Ferdynanda I z żoną i ich syna Maksymiliana II. 
 • krypta królewska – spoczywają tu szczątki królów czeskich, w tym m.in. Rudolfa II, Karola IV i Jerzego z Podiebradu. 
 
Bazylika św. Jerzego – wzniesiona przed 920 rokiem, jest najstarszą zachowaną budowlą romańską na Zamku. Tu pochowana jest pierwsza czeska święta i męczennica św. Ludmiła (+921) - prababka Bolesława Chrobrego i babka św. Wacława. 
 
Pałac Królewski – pełnił funkcję rezydencji książąt i królów czeskich od XI do XVI wieku. Tutaj w ogromnej pustej Sali Władysławowskiej dokonywano elekcji królów czeskich, tutaj zaprzysiężano w 1918r. pierwszego prezydenta Masaryka i wszystkie późniejsze głowy państwa – włącznie z prezydentem Havlem. 
 
Złota Uliczka – jest pozostałością dzikiej zabudowy zamku, zawdzięcza swoją nazwę mieszkającym tu w XVI w. złotnikom – należy do najbardziej malowniczych w Pradze. W pięknych starych domkach znajdują się obecnie sklepy z pamiątkami. 
 
 
Najciekawsze zabytki znajdujące się poza Zamkiem:
 
Most Karola – najstarszy spośród 18 istniejących w Pradze. Najbardziej znany zabytek Pragi, dziś pełen straganów, łączy Stare Miasto z Małą Straną. Budowę mostu o długości 516m i szerokości 10m. rozpoczęto w 1357r. w miejscu kamiennego mostu z 1165r. Słynie ze wspaniałych barokowych rzeźb, zdobiących konstrukcję na całej długości. Obecnie w obawie przed zniszczeniem, wiele rzeźb zastąpiono kopiami – oryginały znajdują się w Lapidarium. Most z obu stron zamykają piękne wieże mostowe z 1380 i 1464r. 
 
Kościół św. Mikołaja na Małej Stranie – budowany na zlecenie jezuitów w latach 1704-56 jest najwspanialszym barokowym budynkiem w stolicy. Fresk w nawie głównej zalicza się do największych malowideł w Europie – ma ponad 1500 m2 i przedstawia żywot św. Mikołaja. 
 
 
Rynek Staromiejski – najbardziej reprezentacyjny plac w Pradze, a także symboliczne centrum miasta. Już od XI w. było to główne targowisko miejskie, do którego wiodły wszystkie drogi w Czechach i na którym zbierali się kupcy z całej Europy. Na Rynku podziwiamy: 
 • Ratusz Starego Miasta – wzniesiony w 1338r. W miarę jak rosło znaczenie ratusza przyłączano do niego kolejne budynki. Toteż składa się on teraz z rzędu kolorowych gotyckich i renesansowych kamienic. Z wieży o wysokości 69,5m. rozciąga się wspaniały widok na miasto. Dziś Ratusz słynie z XV-wiecznego zegara astronomicznego zwanego Orlojem. 
 • pomnik Jana Husa z 1915r. 
 • kościół Panny Marii przed Tynem z 1365r. z dwoma malowniczymi 80-metrowymi gotyckimi wieżami. Kościół ten był gniazdem husycyzmu aż do zwycięstwa katolików pod Białą Górą w 1620r. 
 • pałac Golz – Kińskich – najpiękniejsza rokokowa budowla w Pradze. Pochodzi z lat 1755-65 – obecnie mieści się tu Galeria Narodowa. 
 • Dom pod Kamiennym Dzwonem – jedyny gotycki dom w Pradze z XIV w., który zachował swój pierwotny wygląd. 
 
Plac Wacława ( Václavské náměsti ) – pierwotna nazwa (do 1848r.) – Koński Targ. Długość placu – 750m., szerokość zaledwie 60m. Plac był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w najnowszej historii Czech. Tu rozpoczęła się rewolucja w 1848r., tu również rozegrała się Praska Wiosna w 1968r., tu ostatecznie rozegrały się decydujące momenty politycznych losów kraju w 1989r. Głównymi akcentami placu są konny pomnik św. Wacława z 1912r. oraz Muzeum Narodowe.  
Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-103-34-42
Regon 890593539

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

wpis nr 874/8/2021
do Rejestru Organizatorów Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer ewidencyjny 28867  w Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki Ministerstwa
Rozwoju

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl