Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 25 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy ponad 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Jaskinia Niedźwiedzia - Lądek Zdrój
Program wycieczki:
 
- > Jaskinia Niedźwiedzia – największa jaskinia Sudetów z bogatą szatą naciekową - zalecana ciepła odzież (temperatura w kopalni wynosi 6,5°C) 
 
- > Lądek Zdrój 
  • pijalnia wód mineralnych
  • Arboretum
Cena:
(przy 44 uczniach płatnych)
z Wałbrzycha 80 zł
z Legnicy 95 zł
z Wrocławia 90 zł
 
W cenie:
  • przejazd autokarem,
  • opłaty parkingowe,
  • przewodnicy,
  • zwiedzanie huty szkła,
  • bilety wstępów do Jaskini Niedźwiedziej, huty szkła, Muzeum Kamieni i Minerałów
  • VAT
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Jaskinia Niedźwiedzia  w Kletnie - najdłuższa jaskinia Sudetów, ma 3 km korytarzy ( turystom udostępniono 400 m). Bogata szata naciekowa i imponujące rozmiary niektórych sal. Odkryto tu ślady pobytu człowieka oraz kości wielu zwierząt m.in. niedźwiedzia jaskiniowego. Jaskinia leży na terenie rezerwatu z rosnącym tam mieszanym starodrzewiem i rzadkimi roślinami zielnymi oraz licznymi zjawiskami krasowymi
W Kletnie znajduje się również nieczynna (od 1953 r.)  kopalnia uranu, a w niej całkowicie bezpieczna pod względem promieniowania radioaktywnego podziemna trasa turystyczna udostępniona do zwiedzania w 2002 r. - o długości 200 m. Stanowi ją wyodrębniony system wyrobisk znajdujący się w najwyżej położonej części kopalni na wysokości 773 m n.p.m.
 
Lądek Zdrój – najstarsze uzdrowisko w Sudetach – tutejsze źródła znano już w średniowieczu, pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1325r. W części miejskiej zachowany został średniowieczny układ urbanistyczny. Na Białej Lądeckiej kamienny gotycki most z XVI w.- przebudowany w XVIII w. z figurą św. Jana Nepomucena. „Wojciech” – wizytówka Lądka Zdroju – zakład przyrodoleczniczy z XVI w. , przebudowany gruntownie dwieście lat później jest wzorowany na łaźniach tureckich. We wnętrzu unikalny marmurowy basen do kąpieli leczniczych i pijalnia wody. W części uzdrowiskowej znajduje się „Leśny Ogród Drzew i Krzewów – Arboretum”, gdzie rośnie ok. 250 gatunków i odmian drzew i krzewów. Blisko Lądka Zdroju znajduje się Jaskinia Radochowska, druga pod względem wielkości w polskich Sudetach wschodnich – ponad 265m podziemnych korytarzy.
Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-103-34-42
Regon 890593539

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

wpis nr 874/8/2021
do Rejestru Organizatorów Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer ewidencyjny 28867  w Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki Ministerstwa
Rozwoju

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl