Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 25 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy ponad 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Ząbkowice Śląskie - Złoty Stok
Program wycieczki:
 
- > Złoty Stok
  • kopalnia złota - w tym przejazd podziemną kolejką oraz Muzeum Minerałów (zalecana ciepła odzież - temperatyra w kopalni wynosi 7°C)
- > Ząbkowice Śląskie
  • Krzywa Wieża
  • mury obronne
Cena:
(przy 44 uczniach płatnych)
z Wałbrzycha 80 zł
z Legnicy 85 zł
z Wrocławia 80 zł
 
W cenie:
  • przejazd autokarem,
  • opłaty parkingowe,
  • przewodnicy,
  • bilety wstępów do kopalni złota,
  • VAT
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Złoty Stok – kopalnia złota – historia wydobycia złota w tej miejscowości sięga X w.. W XII w. był tu duży ośrodek górniczy, a w XVI złoto wydobywane w Złotym Stoku stanowiło 8% produkcji europejskiej. Od XVIII w. wydobywano tu arsen, uzyskując przy okazji 60 kg złota rocznie. Od 1996r. mieści się tutaj Muzeum Złota. W sztolni Gertrudy podziemna trasa ( dł. ok. 350m ), kończy się przy zaporze spiętrzającej podziemny potok. Sztolnia Czarna wiodąca XVII – wiecznymi ręcznie kutymi chodnikami ( dł. 250m ) prowadzi 23m w dół do unikatowego zjawiska – podziemnego wodospadu o wys. 8m. W muzeum znajduje się ekspozycja map górniczych, minerałów sudeckich i urządzeń wydobywczych.
 
Ząbkowice Śląskie - to stara osada handlowa wymieniana już w 1207 r. , prawa miejskie otrzymała przed 1287 r a kilka lat później liczne przywileje. W średniowieczu miasto rozwijało się jako ośrodek rzemieślniczy, w XIV - XV wieku słynący z produkcji płótna i sukna. W 1453 r. starostą ząbkowickim został Jerzy z Podiebradów - późniejszy król Czech. Pomyślny rozwój miasta przerwała wojna trzydziestoletnia. Częste oblężenia, pożary i postępujące wyludnienie spowodowało upadek rzemiosła i handlu. a liczba ludności zmalała czterokrotnie.Ponowny rozwój miasta nastąpił od połowy XIX w. Założono wodociągi i kanalizację, powstały fabryki nawozów sztucznych, mebli, huta szkła okiennego, cukrownia, fabryka cygar i in. W czasie walk w 1945 r. miasto poważnie ucierpiało, ale szybko zostało odbudowane. Siedziba powiatu do 1975 r. i ponownie od 1999 r.. Posiada liczne zabytki: kościół św. Anny, ruiny zamku książąt ziębickich, fragmenty murów obronnych. Najbardziej znanym zabytkiem jest wolno stojąca dzwonnica tzw. Krzywa Wieża, której kamienna część przyziemna pochodzi z końca XIII w. a ceglana nadbudowa z końca XVI w.  Odchylenie wieży od pionu wynosi 2,12 m i powstało prawdopodobnie wskutek trzęsienia ziemi.
Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-103-34-42
Regon 890593539

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

wpis nr 874/8/2021
do Rejestru Organizatorów Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer ewidencyjny 28867  w Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki Ministerstwa
Rozwoju

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl