Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 20 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy prawie 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Wrocław - wersja I
Program wycieczki:
 
- > ZOO
 
- > rejs statkiem wycieczkowym po Odrze
 
- > Ogród Japoński
 
Cena:
(przy 44 uczniach płatnych)
z Wałbrzycha 86 zł
z Legnicy 86 zł
 
W cenie:
  • przejazd autokarem,
  • opłaty parkingowe,
  • przewodnik,
  • bilety wstępów do ZOO, Ogrodu Japońskiego oraz na rejs statkiem (1,5 godz.)
  • VAT
 
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Ogród Zoologiczny – jeden z najstarszych ogrodów w Polsce – założony w 1865r. Zajmuje 31,3 ha i jest największym w kraju. Ponad 5300 zwierząt należących do ok. 680 gatunków rodzimych i egzotycznych, w tym liczne okazy zwierząt rzadkich lub zagrożonych wyginięciem.
 
Hala Ludowa – zbudowana przez Niemców w 1913r. jako jeden z obiektów wystawy historycznej upamiętniającej stulecie Bitwy Narodów pod Lipskiem i zwycięstwa nad Napoleonem. Jest czołowym dziełem architektury modernistycznej i jedną z pierwszych na świecie konstrukcji żelbetowych. Hala ma średnicę 130 m i wys. 42 m ( kopuła odpowiednio 65 m i 23 m). Przed Halą stalowa iglica ( wys. 100 m), postawiona w 1948r. z okazji Wystawy Ziem Odzyskanych.
 
Ogród Japoński – przepiękny ogród w stylu japońskim usytuowany w okolicach Hali Ludowej, założony został w 1913r. jako jedna z ekspozycji Wystawy Sztuki Ogrodowej w ramach Wystawy Stulecia. Z tamtego okresu zachował się tylko ogólny zarys ogrodu, niektóre ścieżki, staw i południowa, pagórkowata część z ciekami wodnymi i roślinnością. W latach 1996-97 gruntownie zrewaloryzowany i przebudowany zgodnie z japońskimi zasadami kształtowania krajobrazu. Zniszczony w czasie powodzi w 1997r, ponownie udostępniony zwiedzającym w czerwcu 1998r. W ogrodzie spotkać można 15 gatunków drzew i krzewów występujących w naturalnych warunkach tylko w Japonii oraz 31 gatunków pochodzących z Azji Wschodniej. Zachwycają liczne bramy i budynki w stylu japońskim.
Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-159-78-25
Regon 891059687

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 604-303-440
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

Zaświadczenie
nr 170/8/01/2004
o wpisie do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer rejestrowy w Centralnym
Rejestrze Zezwoleń Ministerstwa
Sportu i Turystyki  03256

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl