Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 20 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy prawie 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Administratorem danych jest Biuro Usług Turystycznych Gratus z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Basztowa 43/9. 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. 
Cel gromadzenia i przetwarzania danych
Administrator danych oświadcza, iż gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia usługi turystycznej. Administrator oświadcza, iż gromadzi tylko dane niezbędne i kieruje się przy ich doborze zasadą minimalizmu. 
Odbiorcy danych
Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: towarzystwo ubezpieczeniowe, hotel / pensjonat / ośrodek wczasowy lub inne miejsce zakwaterowania, pilot-przewodnik, służby graniczne (w sytuacji przekraczania granicy UE).   W uzasadnionych przypadkach – na podstawie odrębnych przepisów – odbiorcami danych mogą być organy państwowe. Państwa dane mogą być przekazana również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.
Podanie i dostęp do danych osobowych
Świadczeniobiorca ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 
Administrator  informuje, iż podanie następujących danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi: 
a) dane dotyczące osób prawnych: nazwa, adres, NIP, Regon, imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz stanowisko osoby reprezentującej i władnej do podpisywania umów w imieniu podmiotu. 
b) dane dotyczące osób fizycznych – organizatorów wycieczki: imię, nazwisko, telefon, adres email. 
c) dane dotyczące osób fizycznych - uczestników wycieczki: imię, nazwisko, pesel. W przypadku przekraczania granicy dodatkowo wymagany jest numer dokumentu tożsamości.
Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem właściwego świadczenia usługi jest brak możliwości realizacji usługi. Jeśli odmowa podania danych nastąpiła po zawarciu umowy / wysłania zamówienia na usługę, świadczeniobiorcę obowiązują ogólne warunki rezygnacji i wynikające z nich koszty. 
Okresy przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający długości przedawnienia roszczeń.
Zasady opisane w powyższym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018r. 
 
Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-159-78-25
Regon 891059687

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 604-303-440
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

Zaświadczenie
nr 170/8/01/2004
o wpisie do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer rejestrowy w Centralnym
Rejestrze Zezwoleń Ministerstwa
Sportu i Turystyki  03256

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl