Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 25 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy ponad 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Wrocław
Program wycieczki: 
 
- > Ostrów Tumski
 • katedra św. Jana Chrzciciela – wjazd na wieżę
 • kościoły św. Krzyża, św. Idziego
 • domy kanoniczne
 • pałac arcybiskupi
 • Biblioteka Uniwersytecka
- > Stare Miasto
 • Rynek z ratuszem
 • zabytkowe kamienice
 • Uniwersytet z Aulą Leopoldina
- > Panorama Racławicka
 
Cena:
z Międzyrzecza 105 zł
z innych miejscowości - cena zbliżona
 
Świadczenia: autokar, opłaty parkingowe, pilot, przewodnik po Wrocławiu, rezerwacje biletów,  ubezpieczenie NNW, VAT. Dodatkowo bilety wstępów – ok. 55 zł
 
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Ostrów Tumski – perła Wrocławia, najstarsza część miasta. W czasach pogańskich żyli tu Ślężanie, potem rezydowali Piastowie, a od XI w. biskupi. Mikroświat sacrum, kościoły, figury i zaułki. Do najcenniejszych zabytków zalicza się:
 • Katedra św. Jana Chrzciciela – jest najcenniejszym zabytkiem średniowiecznej architektury Wrocławia. W obecnym kształcie jest już czwartą z kolei budowlą jaką wzniesiono w tym miejscu po ustanowieniu w 1000r. biskupstwa wrocławskiego. Uchodzi za pierwszą w pełni gotycką świątynię na ziemiach polskich. W zrekonstruowanym wnętrzu m.in. ołtarz z tryptykiem Zaśnięcia NMP z 1522r., drewniane bogato rzeźbione stalle z XVII w. Za ołtarzem wspaniałe kaplice, a wśród nich kaplica św. Elżbiety (1680-86), która uchodzi za jedną z najpiękniejszych kaplic barokowych w tej części Europy.
 • Kościół św. Krzyża – należy do najpiękniejszych gotyckich świątyń Śląska. Zbudowany w XIII w. z przeznaczeniem na nekropolię Piastów Śląskich. Przebudowany w XIV w. tworzy oryginalną, dwupoziomową budowlę, której dolna część ( dawna krypta św. Bartłomieja ) jest dziś świątynią ukraińsko – bizantyjską.
 • Kościół św. Idziego – romańsko – gotycki z pierwszej połowy XIII w., najstarszy z istniejących kościołów Wrocławia.
 • Ogród Botaniczny – założony w 1811r. na terenach po fortyfikacjach miejskich i znajduje się w tym miejscu do dzisiaj. Łącznie ze stawami zajmuje powierzchnię 7,4 ha – rośnie w nim około 8 tyś. różnych gatunków roślin. Na terenie ogrodu: palmiarnia, kaktusiarnia i akwaria.
 • Domy kanonickie, pałac arcybiskupi, mosty, kościoły: św. Marcina, św. Piotra i Pawła, NMP na Piasku, Biblioteka Uniwersytecka.
 
Ratusz – powstał w latach 1327 – 1504 i do dzisiaj zachował gotycką formę, którą łączy z elementami renesansu. – jest jedną z najwspanialszych średniowiecznych budowli Europy. Oznacza się bogactwem rzeźby kamiennej, zgrupowanej głównie na elewacjach. Przebudowane wnętrza zachowały oryginalne sklepienia i detale architektoniczne. Zwraca uwagę zegar astronomiczny z ok. 1580r. ( kwadratowa tarcza o wymiarach 4,1 x 4,1 m.), gotycki szczyt ze sterczynami oraz nakryta renesansowym hełmem wieża o wys. 66m.
 
Rynek Starego Miasta – powstał po 1241r., ma wymiary 175 x 212 m. Otoczony zabytkowymi kamienicami, w większości odbudowanymi po II wojnie światowej. Do najciekawszych zaliczamy domy: „Pod Gryfami” ( najokazalsza kamienica mieszczańska, zbudowana w latach 1587-89 w stylu renesansu niderlandzkiego ), „Pod Siedmioma Elektorami” ( pierwotnie gotycka, przebudowana w stylu barokowym w XVIII w.), „Pod Złotym Orłem” ( barokowa z XVIII w. z reliktami starszej budowli gotyckiej z XIV w.), „Pod Złotym Słońcem” ( barokowa z 1730r.), Dwór Polski ( pierwotnie gotycka, przebudowana w XVIII w. w stylu rokokowym ), „Jaś i Małgosia” (dwa bliźniacze – renesansowy i barokowy – domy z XVI i XVII w.
 
Uniwersytet – barokowa budowla dawnego Kolegium Jezuickiego, wzniesiona w latach 1728-38 w miejsce warownego zamku książęcego. Od 1811r. siedziba Uniwersytetu Wrocławskiego. Wnętrze bogato zdobione, zawiera m.in. wspaniałą   Aulę Leopoldyńską  z iluzjonistycznymi malowidłami na sklepieniu. Elewacja budynku z bogatym wystrojem rzeźbiarskim. Obok Uniwersytetu kościół p.w. Najśw. Imienia Jezus zwany Uniwersyteckim z 1689-98r. – najładniejsza barokowa świątynia Wrocławia.
 
Panorama Racławicka – przedstawia bitwę pod Racławicami. Powstała w latach 1893-94 we Lwowie, gdzie też była eksponowana do 1944r. Jest dziełem grupy malarzy na czele z Janem Styką i Wojciechem Kossakiem. Obraz ma obwód 114 m i wysokość 15 m. W obecnym budynku – o interesującej bryle architektonicznej – można ją podziwiać od 1985r. Obok Panoramy Muzeum Narodowe oraz Muzeum Poczty i Telekomunikacji z największym na świecie zbiorem polskich znaczków.
 

 

Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-103-34-42
Regon 890593539

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

wpis nr 874/8/2021
do Rejestru Organizatorów Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer ewidencyjny 28867  w Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki Ministerstwa
Rozwoju

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl