Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 25 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy ponad 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Kotlina Jeleniogórska (2-dniowa) - wersja I
Program wycieczki: 
 
- > Karpacz 
  • kościółek Wang, wjazd wyciągiem na Kopę i piesze wejście na najwyższy szczyt Karkonoszy i Czech – Śnieżkę (1602 m n.p.m.)
- > Dolina Pałaców i Ogrodów 
  • Kowary (Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska)
  • Mysłakowice – dawna letnia rezydencja królów pruskich, park krajobrazowy,
  • Bukowiec – pałac i park
  • Karpniki – spacer wokół pałacu W. Hochenzollerna
  • Łomnica – pałac, park, film dot. historii pałacu, zabudowania folwarku z możliwością zakupu wyrobów regionalnych,
  • Wojanów – zespół pałacowo – parkowy
Cena:
z Międzyrzecza 315 zł
z innych miejscowości - cena zbliżona
 
Świadczenia: autokar LUX, parkingi, pilot, przewodnicy,  1 nocleg, wyżywienie:  1 obiadokolacja, 1 obiad, 1 śniadanie, utrzymanie kierowcy i pilota, ubezpieczenie NNW, VAT. 
 
Dodatkowo bilety wstępów – ok. 115 zł oraz ewentualnie impreza integracyjna ok. 60-70 zł lub ognisko z kiełbaskami ok. 15 zł
 
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Karpacz – wspaniałe wczasowisko u stóp najwyższych szczytów Karkonoszy założone w XV w. w rejonie dzisiejszej dzielnicy Płóczki. Przez wieki nie istniał jako spójna wieś. Jeszcze w XIX w. dzisiejsze miasto tworzyły rozproszone osady o samodzielnych nazwach. W XVIII-XIX w. ośrodek górniczy (złoża rud srebra i ołowiu). Od drugiej połowy XIX w. stopniowy rozwój turystyki. 
 
Świątynia Wang – drewniany ewangelicki kościół z przełomu XII i XIII w. Powstał w Norwegii, przeniesiony do Karpacza i tu postawiony w latach 1842-1843. Szczególnie piękne są autentyczne romańskie płoskorzeźby w drewnie. Granitowa dzwonnica dobudowana została na miejscu później, jej zadaniem jest chronić świątynię przed silnymi porywami górskiego wiatru. 
 
Kolej linowa na Kopę (1375 m n.p.m.) - łączy Karpacz z grzbietem głównym Karkonoszy. Oddana do użytku w 1959r. Długość 2229m, różnica wzniesień 530m, zdolność przewozu 600 osób/godz. Nieczynna przy złych warunkach atmosferycznych. Stąd na Śnieżkę ok. 50 min marszu. 
 
Śnieżka (1602 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Karkonoszy, Czech i całych Sudetów, wznoszący się 200 m ponad Równię Pod Śnieżką. Wchodzi w skład Korony Gór Polskich. Szczyt charakteryzuje się surowym klimatem, niską nawet w lecie temperaturą, dużą ilością dni pochmurnych i częstymi silnymi wiatrami. Śnieżka stała się od końca XVII w. celem pielgrzymek, do czego przyczyniło się otwarcie na szczycie w 1681r. stojącej do dziś kaplicy św. Wawrzyńca. Od 1899r. jest tu obserwatorium meteorologiczne. W latach 70-tych XX w. w miejsce starego schroniska po stronie polskiej postawiono nowoczesny budynek obserwatorium z restauracją, w kształcie „latającego talerza”, który na stałe zrósł się z sylwetką szczytu. 
 
„Strzecha Akademicka” – duże schronisko górskie stojące na Złotówce (1258 m n.p.m.) - największe w rejonie Karpacza. Powstało w miejscu jednej z najstarszych bud pasterskich w Karkonoszach tzw. Budy Daniela, która stała tu na pewno w 1653r. Obecny budynek powstał w latach 1905-06. Krótko po wojnie służył organizacjom studenckim (stąd obecna nazwa), w latach 1950-56 był ośrodkiem wczasowym, od 1956r. znów działa jako schronisko turystyczne i ośrodek sportów narciarskich. 
 
„Samotnia” (1195 m n.p.m.)- schronisko znajduje się 12m powyżej lustra wody Małego Stawu, drugiego co do wielkości jeziora w Karkonoszach (pow. 2,8 ha, 250m długości, 180m szerokości i do 6,3m głębokości). Uważane za najładniejsze i niewątpliwie najładniej położone w polskich Karkonoszach. Pierwszą budowlą stojącą w tym miejscu już w 1670r. była pasterska buda. Budowę schroniska rozpoczęto pod koniec XIX w. i zakończono ok. 1900r. W latach 1022-23 i 1934 zostało przebudowane i powiększone do obecnej postaci. 
 
Dolina Pałaców i Ogrodów - obejmuje swym zasięgiem prawie cały obszar Kotliny Jeleniogórskiej. W Kotlinie jest 36 dworów i willi oraz 5 pozostałości zamków o gotyckim rodowodzie, takich jak Bolczów, Chojnik i Rybnica. Szczególne miejsce wśród zespołów pałacowo - parkowych Kotliny zajmują powiązane ze sobą rezydencje w Bukowcu, Mysłakowicach, Łomnicy, Wojanowie i KLarpnikach.
 
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach  powstał na terenie bezpośrednio przylegającym do dawnej fabryki dywanów. Znajduje się tu ponad 40 obiektów, które reprezentują bogactwo architektury Dolnego Śląska odwzorowane w skali 1:25. Modele pałaców, klasztorów, kościołów i starówek miast dolnośląskich zostały wyeksponowane w naturalnym otoczeniu, wśród kwiatów i zieleni.
 
Mysłakowice - pałac wzniesiony na planie zbliżonym do podkowy pod koniec XVIII w. w stylu barokowym, a następnie przebudowany w stylu neoklasycznym i dobudowano pawilon wejściowy z tarasem oraz parterową salą balową. W 1831 r. majątek kupił król pruski Fryderyk Wilhelm III. Pozostawał on w rękach Hohenzollernów do 1909 r., po czym stał się własnością prywatną. Obenie znajduje sie w nim Zespół Szkół.
 
Bukowiec - dwukondygnacyjna budowla z wysokim parterem i mansardowym dachem zbudowana na planie czteroboku. Obok znajdują się zabudowania folwarczne oraz wyjątkowo rozległy park krajobrazowy. Początki majątku sięgają średniowiecza. W 1785 r. majątek przejął hr. Friedrich W. von Reden, pruski minister górnictwa i inicjator uprzemysłowienia Górnego Śląska. Romantyczny park krajobrazowy, który stał się wzorem do naśladowania,  współcześni zaliczali do najpiękniejszych w Prusach.
 
Karpniki - neogotycki pałac otoczony fosą. Trzykondygnacyjna budowla założona na nieregularnym czworoboku posiada wewnętrzny dziedziniec, nad którym góruje wysoka wieża. Już w średniowieczu w tym miejscu wznosił się warowny zamek zniszczony w latach 1426 - 1427 przez husytów. Szybko go odbudowano i pozostawał we władaniu Schaffgotschów. W 1822 nabył go książę Wilhelm Pruski, brat króla Fryderyka Wilhelma III, i urządził w nim swą letnią rezydencję o romantyczno - obronnym charakterze i neogotyckim wystroju. Obecnie jest prywatną własnością i trwają w nim prace remontowe.
 
Karpniki - Pałac Dębowy w Karpnikach zbudowany został w 1875 r. dla marszałka dworu księstwa Hesji, Ulricha von Saint Paula. Odznacza się uklektyczną i neogotycką formą z wczesnorenesansowymi elementami. Wnętrze wzbudza podziw z uwagi na wysoką staranność i jakość jego wykonania.. Zachowały się oryginalne witraże, kominki i kasetonowe stropy. 
 
Łomnica - w skład zespołu wchodzi pałac główny oraz tzw. Dom Wdów (obecnie hotel i restauracja). W pobliżu pałacu zachowały się zabudowania folwarczne, a na skarpie nad Bobrem rozciąga się kilkuhektarowy park krajobrazowy. Wczesnobarokowy dwór powstał prawdopodobnie w II połowie XVII w., rozbudowany w XVIII - XIX wieku. W latach 1835 - 1945 Łomnica była własnością rodziny von Küster.  W 1992 r. odkupiony od państwa przez potomków ostatnich przedwojennych właścicieli został przez nich odbudowany i pełni obecnie funkcje turystyczno - kultyralne.
 
Wojanów - zespół pałacowo - parkowy leży nad Bobrem niedaleko pałacu w Łomnicy. Majątek wzmiankowany jest w końcu XIII w. kiedy należał do rodziny von Zedlitz. W 1607 r. wybudowano tu renesansowy dwór, który po pożarze odbudowano z cechami barokowymi. W 1839 r. właścicielką została księżniczka Luiza, córka króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III i żona księcia Fryderyka Niderlandzkiego.. Dobra należały do pruskiego domu panującego do 1908 r., a potem przechodziły kolejno w różne ręce. Obecnie właścicielem jest prywatna spółka, która urządziła tu luksusowy hotel. Pałac otoczony jest rozległym parkiem krajobrazowym.

 

Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-103-34-42
Regon 890593539

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

wpis nr 874/8/2021
do Rejestru Organizatorów Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer ewidencyjny 28867  w Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki Ministerstwa
Rozwoju

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl