Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 20 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy prawie 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Lwów - Ziemia Lwowska - Łańcut (4-dniowa)
Program wycieczki:
 
- > Lwów 
 • Góra Zamkowa z kopcem Unii Lubelskiej,
 • Politechnika, Uniwersytet,
 • katedra św. Jura,
 • katedra łacińska,
 • Rynek,
 • Ratusz, kaplica Boimów, dzielnica ormiańska z katedrą ormiańską, apteka - muzeum, cerkiew Wołoska, prospekt Wolności, pomnik Adama Mickiewicza, pałac Potockich, Opera, cmentarz Łyczakowski, cmentarz Orląt Lwowskich)
- > Ziemia Lwowska
 • Olesko – zamek gdzie urodził się Jan III Sobieski
 • Podhorce – zamek Koniecpolskich z zewnątrz
 • Złoczów – zamek Sobieskich,
 • klasztor w Uniowie
 • Żółkiew – siedziba rodowa Żółkiewskich (zamek, fara z kryptą hetmana Żółkiewskiego, cerkiew Bazylianów)
 • Krechów – monaster Bazylianów
- > Łańcut
 • zamek, stajnie i wozownia, Oranżeria, Storczykarnia
Cena:
z Międzyrzecza 765 zł
z innych miejscowości - cena zbliżona
 
Świadczenia: autokar LUX  z dwoma kierowcami, opłaty parkingowe, pilot i miejscowi przewodnicy, 3 noclegi we Lwowie lub okolicy w pokojach z pełnymi węzłami sanitarnymi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad, utrzymanie kierowców i pilota, ubezpieczenie NNW i KL, VAT. 
Dodatkowo bilety wstępów – ok. 80 zł  
 
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi
 
Lwów - największe miasto zachodniej Ukrainy (około 830 tysięcy mieszkańców), stolica obwodu lwowskiego, jedno z głównych miast Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, w okresie rozbiorów ośrodek kultury polskiej i stolica Galicji. Jest jednym z najbogatszych miast europejskich pod względem architektonicznym i kulturowym. Założony w 1. poł. XIII w. przez Daniela Halickiego (1201-1264), nazwany Lwowem na cześć jego syna Lwa. Pierwotnie gród warowny. Z uwagi na położenie na szlakach handlowych stał się ważnym ośrodkiem politycznym i gospodarczym. W 1349 w wyniku zbrojnej wyprawy Kazimierza Wielkiego przeciwko Rusi Halicko-Wołyńskiej Lwów wraz z Haliczem, Chełmem, Brześciem i Włodzimierzem włączony został do Polski. W 1356 otrzymał prawo magdeburskie i nieco później przywilej korzystania z dwutygodniowego prawa składu, co dało miastu zdecydowanie uprzywilejowaną pozycję w handlu czarnomorskim. Miasto szybko rozwijało się i pod koniec XVI w. stało się jednym z najbogatszych w Rzeczpospolitej. We Lwowie obok Polaków, Rusinów i Żydów mieszkało wielu Ormian, z reguły niemal całkowicie spolonizowanych, zajmujących się głównie handlem. W 1661 powstała Akademia Lwowska. Po I rozbiorze Polski (1772) ośrodek administracyjny austriackiego Królestwa Galicji, i Lodomerii. Pomimo wprowadzenia według austriackiego prawodawstwa, języka niemieckiego jako urzędowego i obsadzania ważniejszych stanowisk przez Austriaków i Czechów, Lwów pozostał ośrodkiem polskości. Po III rozbiorze Polski, w latach 1795-1799, działał tu m.in. teatr Bogusławskiego, od 1815 stały teatr polski, od 1817 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, prowadziło żywą działalność prężne środowisko literackie, wychodziła polska prasa. Podobną, względną swobodą działalności o charakterze narodowym cieszyła się ludność miasta pochodzenia ukraińskiego. W 1867 r. rząd austriacki przyznał Galicji autonomię, co pozwoliło na wprowadzenie języka polskiego jako urzędowego oraz na nieskrępowany rozwój polskich instytucji i organizacji kulturalnych. 
Podczas I wojny światowej, we wrześniu 1914, wojska carskie zajęły miasto, w czerwcu 1915 Lwów został odbity przez Austriaków. Po upadku monarchii austro-węgierskiej rozpętały się zaciekłe walki Polaków z Ukraińcami o przejęcie władzy w mieście. Po trzech tygodniach walk 22 listopada 1918 r. wojska ukraińskie wycofały się ze Lwowa i miasto przeszło w polskie ręce. W okresie międzywojennym siedziba władz wojewódzkich, ważny ośrodek gospodarczy i naukowo-kulturalny. Po II wojnie światowej znalazł się w granicach ZSRR. Od sierpnia 1991 w granicach Ukrainy. Rozwinięty przemysł samochodowy, maszynowy, elektrotechniczny, chemiczny, spożywczy, włókienniczy, odzieżowy. Ważny węzeł kolejowy i drogowy. Port lotniczy. 
 
Katedra ormiańska - jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytkowych kościołów Lwowa, zbudowany w XIV w. na wzór katedry ormiańskiej w Ani na Kaukazie. Po ówczesnej budowie pozostało do dziś znacznie przebudowane prezbiterium z charakterystyczną absydą i kopułą. W końcu XIX w. rozpoczęto restaurację katedry, dobudowano drugą część nawy z nowym głównym wejściem. Prezbiterium i nawę główną ozdobiono mozaikami Józefa Mehoffera, zaś ściany - znakomitymi freskami o motywach ormiańskich Jana Henryka Rosena.
 
Katedra Łacińska - jeden z najstarszych kościołów Lwowa, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Trójnawowy gmach w stylu gotyckim o długości 67m i szerokości 23 m zbudowany został na przełomie XIV i XV w. Dookoła katedry biegnie szereg kaplic, z których najbogatszą pod względem artystycznym jest XVI-wieczna Kaplica Kampianów. Jest to najcenniejszy zabytek późnego renesansu we Lwowie.
 
Katedra Grekokatolicka św. Jura - późnobarokowa budowla z połowy XVIII w. Monumentalna główna fasada zdobiona jest rzeźbami papieży: św. Leona i św. Atanazego. We wnętrzu zobaczyć można ołtarz główny w stylu rokokowym. 
 
Cerkiew Uspieńska - kompleks złożony z trzech budowli: świątyni, dzwonnicy i XVII-wiecznej kaplicy Trzech Świętych, która jest uważana za perłę lwowskiej architektury, łączącą w sobie elementy architektury europejskiego renesansu i bizantyjskiego wschodu.
 
Kościół Dominikanów - świątynia powstała w 1409 r., przebudowana w 1747 r. Można to podziwiać barokowy wystrój wnętrza, m.in. ołtarz główny z olbrzymimi drewnianymi postaciami czterech apostołów i piękne witraże.
 
Rynek - serce miasta powstałe w średniowieczu. Kształtem zbliżony jest do kwadratu, z którego rogów biegną pod kątem prostym po dwie uliczki, a wokół wznoszą się cztery linie pięknych kamienic.
 
Kopiec Uni Lubelskiej - kopiec na wzgórzu zwanym Wysokim Zamkiem, usypany 11 sierpnia 1869 r. z okazji trzechsetnej rocznicy Unii Lubelskiej Ze szczytu (413 m n.p.m) roztacza się wspaniały widok na miasto i okolicę.
 
Lwowski Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej, otwarty w 1900 r. jest dziełem sztuki architektonicznej, obfituje również w piękne w dekoracje malarskie i rzeźbiarskie nawiązujące do sztuki teatralnej. Jednym z najważniejszych zabytków teatru jest kurtyna Henryka Siemiradzkiego.
 
Uniwersytet Lwowski - jedna z najstarszych uczelni wyższych Europy Środkowej. Gmach, łączący w sobie elementy neorenesansu, neobaroku i klasycyzmu, utrzymany jest w stylu wiedeńskim. Można tu zobaczyć m.in. salę posiedzeń dawnego Sejmu Galicyjskiego, który miał tu swoją siedzibę do 1918 r
 
Politechnika Lwowska - najstarsza polska uczelnia techniczna otwarta w 1844 r. Monumentalny gmach to przykład wpływu architektury wiedeńskiej na urbanizację Lwowa. 
 
Cmentarz Łyczakowski - główny cmentarz miasta i jedna z najważniejszych nekropoli w dziejach kultury polskiej. Spoczywają tu m.in. A. Grottger, M Konopnicka i G. Zapolska. Położony na wzgórzach, jest jednocześnie parkiem krajobrazowym i ekspozycją znakomitej rzeźby. Miejscem szczególnym jest kwatera Orląt Lwowskich - cmentarz Obrońców Lwowa.
 
Lwowskie Muzeum Historyczne jest jednym z najbogatszych na Ukrainie, liczy w swych zbiorach ponad 310 tysięcy eksponatów. Ekspozycja dotyczy prehistorii, historii starożytnej i wieków średnich, a także czasów współczesnych. 
 
Pomnik Mickiewicza - znajduje się w samym centrum placu Mickiewicza, odsłonięty 30 października 1904 r. Uznawany za jeden z najpiękniejszych pomników Mickiewicza na świecie. Dzieło rzeźbiarza Antoniego Popiela. Ma kształt wysokiej kolumny. Wysokość pomnika wraz z cokołem wynosi 21 m. Tutaj zjawiają się wszystkie wycieczki z Polski. To także sentymentalne miejsce spotkań Polaków mieszkających we Lwowie.
 
Olesko - to jedna z najstarszych osad na Rusi Czerwonej. Obecnie ta licząca zaledwie 2 tyś. mieszkańców jest co roku odwiedzana przez setki turystów z Polski. Przyciąga ich świetnie zachowany i udostępniony do zwiedzania zmek, w którym przyszli na świat dwaj polscy królowie - Jan III Sobieski i Michał Korybut Wiśniowiecki.
 
Podhorce - dzieje Podhorców wiążą się nierozerwalnie z zamkiem. Wiadomo, że miejscowość już istniała na początku XV w. W 1440 r. król Władysław Warneńczyk ofiarował ją Januszowi Podhoreckiemu. W następnych stuleciach właścicielami Podhorców byli przedstawiciele najznakomitszych polskich rodów: Koniecpolskich, Sobieskich, Rzewuskich i Samguszków. Podhorecki pałac jest bodaj najlepiej zachowaną na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej rezydencją. Ze względu na swoje piękno nazywany jest Wersalem Podola.
 
Złoczów - to obecnie rejonowe miasto dzięki dogodnej lokalizacji na szlaku handlowym już w 1523 r. uzyskało prawa miejskie magdeburskie. Jako miasto prywatne stanowiło własność m.in. Siemieńskich, Górków, a od końca XVI w. Sobieskich, którzy pozostawili po sobie najbardziej interesujący zabytek miasta - twierdzę bastionową położoną nad rozlewiskiem Bugu.
 
Uniów - wieś licząca 450 mieszkańców jest ważnym ośrodkiem monastycznym i drukarskim zakonu studytów. Według podań klasztor na pobliskiej górze istniał już w XIV wieku.W tym klasztorze pochowano księżną kojowską Aleksandrę, teściową Władysława Jagiełły. Tuż obok klasztornego muru bije źródełko uznawane za cudowne. W czasie II wojny światowej metropolita lwowski Andrzej Szeptycki ukrywał w klasztorze wielu Żydów, jednym z nich był Adam Daniel Rotfeld, były polski minister spraw zagranicznych,
 
Żółkiew - założona w 1595 r. przez ówczesnego hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego jako siedziba rodowa Żółkiewskich, która według zamysłu fundatora miała być miastem - pomnikiem chwały jego rodu. W następnych wiekach Żółkiew stanowiła własność Daniłowiczów, Sobieskich oraz Radziwiłłów. Złote lata miasta przypadają na czasy panowania Jana III Sobieskiego, który władał Żółkwią w latach 1661 - 1696. Król bardzo często przebywał na zamku żółkiewskim, wiodąc spokojne życie rodzinne, a jednocześnie przyjmował poselstwa i wydawał zarządzenia. Dzięki jego staraniom w żółkwi wznoszono nowe budowle, remontowano stare, ponadto uporządkowano miejskie prawa. Widoczne w ostatnich latach starania władz zmierzające do restauracji zabytkowego zespołu urbanistycznego, dają nadzieję, że w krótkim czasie Żółkiew stanie się prawdziwą perłą. Stworzona jako renesansowe "miasto idealne", ma duże szanse na wpisanie na listę śwoatowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.
 
Krechów - ta niewielka wieś, oddalona o 12 km od Żółkwi, malowniczo położona, słynie ze wspaniałego pochodzącego z XVII w. monastyru Bazylianów, który stał się uznanym miejscem pielgrzymek grekokatolików przybywających do tego miejsca z terenu całej zachodniej Ukrainy. Monastyr gościł w swoich murach m.in. hetmana Bohdana Chmielnickiego, idącego pod Zamość, czy też cara Piotra I. Obecnie w gruntownie odnowionym manastyrze funkcjonuje Seminarium Duchowne oo. Bazyliaów
 
Zamek w Łańcucie - to jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich w Polsce - został wzniesiony w latach 1629-41 dla Stanisława Lubomirskiego. Lubomirscy, a potem Potoccy gromadzili tu cenne dzieła sztuki. Obecny wygląd w stylu neobaroku francuskiego zamek zawdzięcza przebudowie w latach 1889-1912. Do głównego budynku przylegają nowsze przybudówki: biblioteka, oficyna i oranżeria, w której jest ogród zimowy z wieloma gatunkami ciepłolubnych roślin. Zamek otacza rozległy park krajobrazowy (ok. 31 ha) z wieloma okazami starych drzew oraz egzotycznych drzew i krzewów. W dawnej stajni i powozowni mieści się Muzeum Powozów z unikatową w skali europejskiej kolekcją pojazów i zaprzęgów konnych od końca XVIII w. do początku XX w.

 

Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-159-78-25
Regon 891059687

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 604-303-440
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

Zaświadczenie
nr 170/8/01/2004
o wpisie do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer rejestrowy w Centralnym
Rejestrze Zezwoleń Ministerstwa
Sportu i Turystyki  03256

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl