Pokazujemy piękno Polski
Odkrywamy uroki Europy
Mamy 20 lat doświadczenia
Zorganizowaliśmy prawie 1000 wycieczek grupowych
Nasze programy są dostosowane do indywidualnych wymagań grupy
Dbamy o niezapomnianą atmosferę podczas wyjazdów
Sulejów-Puławy-Lublin-Zamość-Roztocze-Łańcut (4-dniowa)
Program wycieczki:
 
- > Sulejów 
 • opactwo Cystersów z XII w., w tym kościół późnoromański z 1232 r.
- > Zwoleń 
 • kaplica z grobem Jana Kochanowskiego
- > Puławy 
 • zespół pałacowo – parkowy z Pałacem Czartoryskich oraz Świątynią Sybilli
- > Kozłówka 
 • Pałac Zamoyskich z Galerią Socrealizmu, Powozownią i Kaplicą
- > Lublin 
 • Starówka, Rynek, Zamek ze słynną Kaplicą Trójcy Świętej
- > Zamość 
 • Rynek z Ratuszem, Akademia Zamojska, Dawny Pałac Zamojskich, Rotunda. Katedra, część fortyfikacji
- > Roztocze 
 • Szczebrzeszyn – cerkiew, kirkut, pomnik chrząszcz
 • Zwierzyniec - kościół „na wyspie” pałac Zarządu Ordynacji Zamojskiej
 • Guciów ze skansenem
 • Krasnobród – barokowy kościół, spichlerz, punkt widokowy
- > Leżajsk
 • Sanktuarium i klasztor Ojców Bernardynów – koncert organowy
- > Łańcut
 • Zamek, Stajnie, Wozownia, Oranżeria, Storczykarnia
Cena:
z Międzyrzecza 625 zł
z innych miejscowości - cena zbliżona
 
Świadczenia: autokar LUX, opłaty parkingowe i drogowe, pilot, miejscowi przewodnicy, rezerwacje biletów,  3 noclegi, wyżywienie:  3 obiadokolacje, 1 obiad, 3 śniadania, utrzymanie kierowców i pilota, ubezpieczenie NNW, VAT.  
 
Dodatkowo bilety wstępów – ok. 100 zł
 
Uwaga: zapoznaj się z informacjami ogólnymi 
 
Sulejów - powstał we wczesnym średniowieczu. W 1176 r. Kazimierz Sprawiedliwy osadził w Sulejowie Cystersów i koło klasztoru, na prawym brzegu Pilicy powstała osada wiejska, dzisiejsze Podklasztorze. Zespół klasztorny Cystersów to jedno z najlepiej zachowanych cysterskich założeń obronnych w Europie. Najbardziej okazałą budowlą jest kościół późnoromński z pocz. XIII w. z pięknym portalem z ok. 1230 r.
 
Zwoleń - założony w 1425 r. pośrodku dużego rynku pomnik Jana Kochanowskiego. Obok rynku gotycki kościół z dobudowaną do niego renesansową kaplicą, zwaną kaplicą Kochanowskich. W jej podziemiach spoczywają członkowie tej rodziny - w tym Jan Kochanowski
 
Puławy - dawna siedziba Czartoryskich, kuźnia idei patriotycznych i ośrodek intelektualny, obecnie słynie ze wspaniałego angielskiego parku. W Domku Gotyckim i w Świątyni Sybilli do dziś istnieje muzeum, założone w 1802 r. przez Izabelę Czartoryską. Niegdyś miało wspaniałą kolekcję dzieł sztuki, teraz mieści również galerię obrazów i pamiątki po Czartoryskich. W skład zespołu pałacowo - parkowego wchodzą: park  z klasycystycznym pałacem Czartoryskich, Świątynia Sybilli wzorowana na świątyni Westy w Tivoli oraz Domek Gotycki.
 
Kozłówka - miejscowość położona w lesistej okolicy, na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Niezwykłą atrakcją jest XVIII w. zespół pałacowo - parkowy, którego wnętrza zachowały wystrój i autentyczne wyposażenie z przełomu XIX i XX wieku. Kilka lat temu utworzonu tu niecodzienną galerię malarstwa polskiego lat 50-tych XX w. Pałac, to monumentalna siedziba Zamoyskich, wzniesiony w stylu późnego baroku w poł. XVIII w. Wnętrza pałacowe pełne są mebli, luster, obrazów i bibelotów. W pałacu stoją trzy ozdobne kaflowe piece - w tym misternie złocony biały piec z herbem Zamoyskich. Ciekawy efekt 'niekończącej się galerii" stwarzają umieszczone naprzeciw siebie lustra w największym pomieszczeniu rezydencji zwanym Salonem Czerwonym, w którym zgromadzono liczne portrety władców i wodzów. W parku o powierzchni 19 ha znajdują się liczne pamiątki. Naprzeciw okien dawnej sypialni hrabiego Adama Zamoyskiego znajduje się skromna mogiła jego żony z brzozowym krzyżem. W budynku dawnej powozowni mieści się niezwykła galeria, powstała w 1994 r. - największe w kraju, stale uzupełniane zbiory sztuki socrealistycznej.
 
Lublin - prawa miejskie otrzymał w 1317 r., ale osadnictwo na tym terenie sięga VI w. Największy rozkwit Lublina przypadał na okres panowania Jagiellonów. W 1569 r. została tu zawarta unia między Polską a Litwą. Upadek miasta zapoczątkowały wojny szwedzkie w połowie XVII w. Znaczna rozbudowa i ożywienie nastąpiły w czasach Królestwa Polskiego i po 1918 r. W okresie II wojny światowej założono pod miastem (dziś w granicach miasta)  jeden z największych obozów koncentracyjnych na  Majdanku. Lublin, niegdyś potężne centrum polityczne, dziś jest trochę niedocenianym miastem pełnym wspaniałych zabytków. Staromiejski rynek zdominowany został przez ogromną bryłę dawnego ratysza i Trybunału Koronnego. Klasycystyczna Brama Grodzka z końca XVIII w. była do początku II wojny światowej granicą między polską a żydowską częścią Lublina. Jednym z symboli miasta jest położony na wzgórzu Zamek z romańską basztą oraz kaplicą Trójcy Świętej. Najcenniejszym zabytkiem sakralnym jest kościół Dominikanów - pierwotnie gotycki, przebudowany w stylu renesansowym i później barokowym. 
 
Zamość - to "perła polskiego renesansu", zwany Padwą Północy,  miasto powstało z woli potężnego magnata, Jana Zamoyskiego, jako stolica jego latyfundiów. Zostało zaprojektowane w formie twierdzy , która miała bronić włości Zamoyskich przed najazdami Tatarów i Kozaków. Zamość obok Częstochowy i Gdańska, był trzecią twierdzą, która skutecznie oparła się wojskom szwedzkim w czasie potopu. Zamość był stolicą powstałej w 1589 r. Ordynacji Zamojskiej - państwa w państwie - do której należało 149 wsi i 6 miast, ośrodki hutnicze, szklarnie, latyfundia rolne. Rynek zwany Wielkim to jeden z największych XVI-wiecznych placów w Europie o wymiarach 100 x 100 m z renasansowymi pięknymi kamienicami. Na rynku króluje Ratusz z wieżą wys. 52 m. oraz słynnymi wachlarzowymi schodami prowadzącymi do głównego wejścia.
 
Roztocze - kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, szerokości 12-32 km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa.
 • Szczebrzeszyn - posiada prawa miejskie od 1352 roku (nadane przez Kazimierza Wielkiego); w czasie reformacji miasto było ośrodkiem kalwińskim. Ścierały się tutaj różne kultury i religie: katolicy, żydzi, kalwini, arianie (bracia polscy). O przeszłości świadczą pozostałe budowle: barokowy przyklasztorny kościół św. Katarzyny, cerkiew o obronnym charakterze z XV wieku, synagoga. Obrazu dopełnia jeden z najstarszych żydowskich cmentarzy – kirkut ze swoimi macewami.
 • Zwierzyniec - miasteczko zawdzięcza swoją nazwę Janowi Zamoyskiemu, który w 1589 r. wzniósł w tym miejscu pałacyk myśliwski oraz założył imponujący rezerwat zwierzyny łownej. Zamoyscy gościli tu na polowaniach najważniejsze osobistości w państwie. Bywali tu królowie Władysław IV, Jan Kazimierz oraz Michał Korybut Wiśniewiecki.
 • Guciów - we wsi znajduje się muzeum etnograficzno-przyrodnicze wpisane do rejestru zabytków. Składa się z chałupy, stodoły (wybudowane w XIX w.) i obory z poddachem (początek XX wieku).
 • Krasnobród - to małe miasteczko, którego sercem jest ładny ryneczek. Najcenniejszym zabytkiem jest podominikański barokowy kościół z końca XVII w. ufundowany przez Marysieńkę Sobieską jako wotum dziękczynne za jej cudowne uzdrowienie
Leżajsk - miasto otrzymało prawa miejskie w 1397 r. od Władysława Jagiełły. Pod koniec XVI w. za sprawą objawień stał się miejscem kultu maryjnego. W miejscu pierwszego objawienia MB powstał potężny barokowy kościół wraz z klasztorem Ojców Bernardynów. W bazylice dzięki znakomitej akustyce znajduje się zabytek światowej klasy - barokowe organy o wyrafinowanym brzmieniu
 
Zamek w Łańcucie - to jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich w Polsce - został wzniesiony w latach 1629-41 dla Stanisława Lubomirskiego. Lubomirscy, a potem Potoccy gromadzili tu cenne dzieła sztuki. Obecny wygląd w stylu neobaroku francuskiego zamek zawdzięcza przebudowie w latach 1889-1912. Do głównego budynku przylegają nowsze przybudówki: biblioteka, oficyna i oranżeria, w której jest ogród zimowy z wieloma gatunkami ciepłolubnych roślin. Zamek otacza rozległy park krajobrazowy (ok. 31 ha) z wieloma okazami starych drzew oraz egzotycznych drzew i krzewów. W dawnej stajni i powozowni mieści się Muzeum Powozów z unikatową w skali europejskiej kolekcją pojazów i zaprzęgów konnych od końca XVIII w. do początku XX w.

 

Kontakt z nami

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
"GRATUS"
UL. BASZTOWA 43/9
58-316 WAŁBRZYCH

oddział: 
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

NIP 886-159-78-25
Regon 891059687

 

 

tel/fax 74-841-33-29
tel. kom. 604-303-440
tel. kom. 602-101-058
tel. kom. 600-630-674

www.gratus.com.pl
gratus@wp.pl

 

 

Zaświadczenie
nr 170/8/01/2004
o wpisie do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych
Województwa Dolnośląskiego

Numer rejestrowy w Centralnym
Rejestrze Zezwoleń Ministerstwa
Sportu i Turystyki  03256

 

 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl